Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp

 
jesteś tu: strona główna    deklaracja dostępności
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności portalu edukacyjnego

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portalu edukacyjnego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak wyszukiwarki,
 • Brak mapy strony
 • Brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki przeglądarki
 • Brak skalowania strony

Wyłączenia

 • Portal powstał w 2006 roku w ramach projektu unijnego. Jest już wyeksploatowany technologicznie - przyjęte wówczas rozwiązania nie odpowiadają dzisiejszym wymaganiom. Wydział Edukacji zamierza w 2022 roku zastąpić obecny portal nowym, nad którym trwają obecnie prace projektowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Jankowski.
 • E-mail: janusz.jankowski@um.gorzow.pl
 • Telefon: 695308307

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wydziału Edukacji UM Gorzowa Wielkopolskiego
 • Adres: ul.Okólna 2
  66-400 Gorzów Wielkopolski
 • E-mail: wed@um.gorzow.pl
 • Telefon: 957355750

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.